Download - Blade & Soul Vietnam

CÁCH 01: CÀI ĐẶT QUA GARENA PC hoặc GARENA PLUS


Bước 01: Mở Garena PC/Garena Plus, chọn mục Blade & Soul trong giao diện chương trình

Bước 02: Chọn mục Install để tiến hành cài đặt trò chơi

Bước 03: Chọn “OK” để bắt đầu cài đặt trò chơi. Thư mục mặc định của BnS là “C:\Garena\Games\”, bạn có thể thay đổi thư mục bằng cách chọn mục “Change” và chọn thư mục mình muốn

Bước 04: Sau đó trò chơi sẽ bắt đầu được tải về

CÁCH 02: tải bản cài đặt


Bước 01: Sau khi tải về thành công. Trình cài đặt “bnsvnInstaller.exe” sẽ có trong thư mục tải về của trình duyệt. Mặc định là “C:\Users\[Tên máy tính của bạn]\Downloads”

Bước 02: Mở bản cài đặt. Trò chơi sẽ tự động tải file cài đặt về đường dẫn “C:\Users\[Tên máy tính của bạn]\Downloads” sau khi bạn chọn “Vào game”. Bạn có thể chọn thư mục khác ở phần “Lưu vào”

Bước 03: Sau khi tải về hòan tất, file cài đặt sẽ tự động mở và vào thẳng phần tùy chọn cài đặt như sau: Chọn “Next -> Next -> Install” để bắt đầu tiến hành cài đặt

CÁCH 03: tải bản cài đặt từng phần


Bước 01: Chép tất cả các tập tin đã tải vào cùng 1 thư mục

Bước 02: Chạy tập tin BnSVN_GarenaPlus_Install_1013.exe

Bước 03: Nhấn “Next” để đến trang chọn thư mục cài đặt

Bước 04: Nhấn “Install” để tiếp hành cài đặt trò chơi

Tải bản cập nhật

Phiên bản 1013:

Hướng dẫn: Sau khi chạy, chương trình cài đặt sẽ tự động tải và cài đặt phiên bản đầy đủ