Sát thủ (ingame) - Blade & Soul Vietnam

Sát thủ (ingame)

Blade & soul Việt Nam Media

Các chiêu thức của Sát thủ