Triệu hồi sư (ingame) - Blade & Soul Vietnam

Triệu hồi sư (ingame)

Blade & soul Việt Nam Media

Các chiêu thức của Triệu hồi sư