Hệ Phái Sát thủ - Blade & Soul Vietnam

Hệ Phái Sát thủ

Blade & soul Việt Nam Media

Artwork của Hệ phái Sát thủ

(*) Ấn để xem ảnh to