Cuồng Long (ingame) - Blade & Soul Vietnam

Cuồng Long (ingame)

Blade & soul Việt Nam Media

Hệ phái Cuồng Long thi triển chiêu thức.